Προσθήκη Ελληνικών στο εγκατεστημένο σύστημα

Επόμενο βήμα στην εγκατάσταση είναι η προσθήκη Ελληνικών σε όλο το σύστημά μας.

Τα βήματα είναι τα εξής:

1. Επιλέγουμε Localization Manager.2. Μας εξηγεί τι κάνει αυτό το script.Και μας λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχει κάποιος συνδεδεμένος χρήστης στο σύστημα για να γίνει η προσθήκη Ελληνικών.3. Επιλέγουμε τα Ελληνικά.4. Στη συνέχεια θα κατέβουν τα απαραίτητα πακέτα. Δεν επεμβαίνουμε κάπου.

5. Μας ειδοποιεί ότι θα κρατήσει τα RPM που κατεβάζει ώστε να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Πατάμε ΟΚ.6. Συνεχίζει να κατεβάζει πακέτα. Εδώ απλά περιμένουμε.

7. Επιλέγουμε τον τύπο του πληκτρολογίου.Και τον τρόπο που θα αλλάζουμε το πληκτρολόγιο (συνήθως το Alt+Shift).8. Εδώ επιλέγετε αν θέλετε να κρατήσει τα πακέτα (θα το κάνει και στο μέλλον) ή να τα σβήσει.9. Επιβεβαιώνετε ότι αυτά είναι τα στοιχεία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.Ημερομηνία και ώρα.10. Τώρα θα χρειαστεί επανεκκίνηση για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

11. Όπως βλέπουμε ήδη έγινε η αλλαγή στα Ελληνικά.12. Θα σας ρωτήσει αν θέλετε να αλλάξετε τα ονόματα των φακέλων.13. Ρυθμίστε και τις τελευταίες επιλογές και είστε έτοιμοι.Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.