Εγκατάσταση GNOME-Unstable σε Virtual Box σε Arch Linux


Η νέα έκδοση GNOME θα είναι διαθέσιμη σε λίγες ημέρες. Οι περισσότερες διανομές έχουν την υπό ανάπτυξη έκδοση στο δοκιμαστικό αποθετήριο. Από αυτές που γνωρίζω, η Arch Linux και η openSUSE Tumbleweed θα την έχουν σε λίγες ημέρες μετά την επίσημη έκδοση.

Στην Arch Linux, πως είναι δυνατό να εγκαταστήσουμε την δοκιμαστική έκδοση; Πολύ απλή διαδικασία.

Ανοίξτε το αρχείο

nano /etc/pacman.conf

και στο σημείο των αποθετηρίων, γράψτε επάνω από όλα, το παρακάτω αποθετήριο:

[gnome-unstable]
Include = /etc/pacman.d/mirrorlist

Κάντε μια αναβάθμιση και θα λάβετε την τελευταία έκδοση του GNOME. Να έχετε υπόψιν, ότι μπορεί να σας καταρρεύσει το σύστημα, οπότε ΔΕΝ είναι για παραγωγικά συστήματα.

Προσωπικά το εγκατέστησα σε Virtual Box. Όλα δούλεψαν ρολόι. Το μόνο "πρόβλημα" ήταν το μέγεθος του παραθύρου. Ήταν υπερβολικά μικρό. Έπρεπε να εγκαταστήσω το Guest Additions.
Επειδή το προσφερόμενο ISO δεν περιέχει πακέτα για την διανομή, με αποτέλεσμα να επιστρέφει

Unable to determine your Linux distribution


Οπότε αυτό που προτείνεται στο wiki είναι να εγκαταστήσετε το πακέτο:

pacman -S virtualbox-guest-utils virtualbox-guest-modules

και να επανεκκινήσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που έχετε εγκαταστήσει το προτεινόμενο ISO από το VirtualBox (με το μήνυμα Unable to determine your Linux distribution), θα πρέπει να αφαιρέσετε τα αρχεία ως εξής:

# rm /usr/bin/VBox* /usr/lib/VBox*

καθώς επίσης και τα αρχεία

# rm -r /opt/VBoxGuestAdditions-έκδοση (την βρίσκετε αυτόματα πατώντας το πλήκτρο TAB μετά που γράψετε το VBox)

Επανεκκινήστε και εφαρμόστε την παραπάνω μέθοδο.

Να και το αποτέλεσμα

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.