Δημιουργία LiveUSB με το Clonezilla

Για να ολοκληρωθεί ο οδηγός, θα δούμε πως μπορεί να φτιάξει κανείς ένα LiveUSB με το πρόγραμμα. Κάπου θα υπάρχει πεταμένο ένα παλιό USB μέχρι 150-200ΜΒ. Για να μην πάει χαμένο, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε εδώ.

1. Ετοιμάστε το USB με σύστημα αρχείων FAT (FAT16 ή FAT32). Εαν το USB δεν έχει ενεργοποιηθεί (partition) μπορείτε να δημιουργήσετε με τα gparted, fdisk κλπ. Εδώ υποθέτουμε ότι το όνομα του USB θα είναι το /dev/sdb (στο δικό μου ήταν /dev/sdf1)

Σε τερματικό δώστε

# fdisk -l /dev/sdb

και το αποτέλεσμα θα είναι:

Disk /dev/sdb: 12.8 GB, 12884901888 bytes
15 heads, 63 sectors/track, 26630 cylinders
Units = cylinders of 945 * 512 = 483840 bytes
Disk identifier: 0x000c2aa7

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb1 * 1 26630 12582643+ b W95 FAT32


Για να διαμορφώσετε (φερμάρετε) σε FAT πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εντολή:

# mkfs.vfat -F 32 /dev/sdb1

2. Τοποθετήστε το USB στον υπολογιστή σας και περιμέντε μέχρι να το αναγνωρίσει. Μετά τρέξτε σε τερματικό την εντολή:

dmesg

Για να δείτε το όνομα που παίρνει το USB. Ας πούμε για παράδειγμα /dev/sdb1. Το /dev/sdb1 έχει σύστημα αρχείων FAT, και προσαρτείται αυτόματα ως /media/usb/. Εαν δεν προσαρτείται αυτόματα πρέπει να τρέξετε την εντολή mkdir -p /media/usb; mount /dev/sdb1 /media/usb/.

3. Αποσυμπιέστε όλα τα αρχεία στο USB. Μπορείτε να δώσετε σε τερματικό την εντολή:

unzip clonezilla-live-1.2.2-26.zip -d /media/usb/

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κρατήστε την αρχιτεκτονική των φακέλων ως έχει.

4. Πρέπει να κάνετε το USB εκκινήσιμο. Αυτό γίνεται ως εξής:

Σε τερματικό δώστε:

cd /media/usb/utils/linux

Μετά τρέξτε την εντολή:

bash makeboot.sh /dev/sdb1 (αντικαταστήστε το /dev/sdb1 με το όνομα του δικού σας USB)

Πατήστε y σε όλα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν δεν έχετε ΣΩΣΤΑ το όνομα του USB σας, μπορεί να μην εκκινεί το σύστημά σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.