Κωδικοί και αρχεία pdf

Σας έχει τύχει κάποια φορά να έχετε σώσει κάποιο αρχείο pdf που να χρειάζεται κωδικό για να ανοίξει και το θεωρείτε ότι σας καθυστερεί;
Υπάρχει τρόπος να βγάλετε τον κωδικό με 2 εντολές.

Θα χρειαστείτε τα πακέτα:

Pdftops
ps2pdf


τα οποία συνήθως εγκαθίστανται με την απλή εγκατάσταση.

Οι εντολές είναι οι εξής:

1. Εντολή που μετατρέπει το αρχείο pdf σε ps. Χρειάζεται να γνωρίζετε τον κωδικό.

pdftops -upw [password] [file].pdf

2. Εντολή που μετατρέπει το αρχείο από ps σε pdf χωρίς κωδικό αυτή τη φορά.

ps2pdf [file].ps

Η παραπάνω τεχνική μπορεί να απενεργοποιήσει διάφορες απαγορεύσεις χρήσης του αρχείου όπως η εκτύπωση κλπ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε την παραπάνω τεχνική για να μετατρέψετε αρχεία ώστε να τα χρησιμοποιήσετε για δικό σας ώφελος. Δεν φέρω καμιά ευθύνη αν κάποιος το χρησιμοποιήσει για τέτοιο σκοπό.