Τί είναι ενα Dial Pattern;

Θα χρησιμοποιήσετε το Dial pattern όταν θα προσθέσετε ενα Outbound Routing. Δρούν ως φίλτρα στα οποία επιτρέπουν να τηλεφωνήσετε στον κόσμο.
Αυτά που υπάρχουν είναι:

* X — Αφορά ψηφία από το 0 έως το 9
* N — Αφορά ψηφία από το 2 έως το 9
* Z — Αφορά όλα τα ψηφία εκτός του 0. (1 μέχρι 9)
* . — Wildcard. Ταιριάζει οποιοδήποτε αριθμό με οτιδήποτε.
* | — Αυτό σας αφήνει να πληκτορογήσετε το 0 για να βγείτε ταιριάζοντας οτιδήποτε πριν την γραμμή χωρίς να το στέλνει στο trunk.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.