Εγκατάσταση Apache2 με PHP5 και MySQL σε OpenSUSE 11.3 (LAMP)

LAMP σημαίνει Linux, Apache, MySQL, PHP. Σε αυτόν τον οδηγό θα δούμε πως μπορείτε να εγκαταστήσετε έναν Apache2 σε OpenSUSE 11.3 server (mod_php) και υποστήριξη MySQL.
ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΓΓΥΩΜΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

1 Πριν ξεκινήσουμε
Σε αυτόν τον οδηγό θα χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα ονόματος server, το diamond.greeklug.gr με IP 192.168.0.100. Εσείς πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα δικά σας στοιχεία.

2 Εγκατάσταση MySQL 5
Πρώτα πρέπει να εγκαταστήσουμε την MySQL 5:

yast2 -i mysql mysql-client mysql-community-server

Μετά πρέπει να δημιουργήσουμε εκκινητές της MySQL για το σύστημα (έτσι ώστε η MySQL να ξεκινά αυτόματα όταν το σύστημα εκκινεί) και να ξεκινά ο MySQL server:

chkconfig --add mysql
/etc/init.d/mysql start


Για να "ασφαλίσετε" την εγκατάσταση της MySQL, τρέξτε την εντολή:

mysql_secure_installation

Τώρα χρειάζεται απλά να απαντήσετε μερικές ερωτήσεις (με κεφαλαίο κόκκινο):

diamond:~ # mysql_secure_installation
NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MySQL
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!


In order to log into MySQL to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MySQL, and
you haven't set the root password yet, the password will be blank,
so you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none): <-- ENTER
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password ensures that nobody can log into the MySQL
root user without the proper authorisation.

Set root password? [Y/n] <-- Y
New password: <-- fill in your desired MySQL root password
Re-enter new password: <-- confirm that password
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!


By default, a MySQL installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MySQL without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] <-- Y
... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] <-- Y
... Success!

By default, MySQL comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] <-- Y
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] <-- Y
... Success!

Cleaning up...All done! If you've completed all of the above steps, your MySQL
installation should now be secure.

Thanks for using MySQL!


diamond:~ #


Τώρα η MySQL είναι ασφαλής.

3 Εγκατάσταση Apache2
O Apache2 είναι διαθέσιμος στα πακέτα της OpenSUSE, έτσι λοιπόν μπορεί να εγκατασταθεί ως εξής:

yast2 -i apache2

Τώρα παραμετροποιήστε το σύστημα να ξεκινάει τον Apache στην εκκίνηση...

chkconfig --add apache2

... και ξεκινήστε τον Apache:

/etc/init.d/apache2 start

Τώρα από τον browser σας δώστε http://192.168.0.100, και θα δείτε την σελίδα από τον Apache2 (μην πανικοβάλεστε για το σφάλμα 403. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν υπάρχει κάποιο αρχείο index στον root κατάλογο (πχ index.html):Ο προεπιλεγμένος root κατάλογος του Apache στο OpenSUSE είναι ο /srv/www/htdocs/, και το αρχείο για την παραμετροποίηση είναι το /etc/apache2/httpd.conf. Περισσότερη παραμετροποίηση μπορεί να αποθηκευτεί στον κατάλογο /etc/apache2/conf.d/.

4 Εγκατάσταση PHP5
Μπορούμε να εγκαταστήσουμε την PHP5 και την μοντούλα για τον Apache PHP5:

yast2 -i apache2-mod_php5

Θα κάνουμε μια επανεκκίνηση του Apache:

/etc/init.d/apache2 restart

5 Δοκιμή PHP5 / Συλλέγοντας πληροφορίες για την εγκατάσταση της PHP5
Ο προεπιλεγμένος root κατάλογος των ιστοσελίδων είναι /srv/www/htdocs/. Τώρα θα δημιουργήσουμε ενα μικρό PHP αρχείο (info.php) μέσα στον κατάλογο και θα το καλέσουμε με τον browser. Το αρχείο θα δείξει αρκετά χρήσιμα στοιχεία για την PHP εγκατάστασή μας, όπως είναι η έκδοση της PHP που εγκαταστήσαμε.

vi /srv/www/htdocs/info.php


< ?php
phpinfo();
? >


Τώρα θα το καλέσουμε με τον browser (πχ http://192.168.0.100/info.php):Όπως μπορείτε να δείτε, η PHP5 δουλεύει και δουλεύει και ο Apache 2.0 (όπως φαίνεται στην γραμμή Server API). Εαν πάτε λίγο παρακάτω, θα δείτε τις μοντούλες που είναι ενεργοποιημένες στην PHP5. Η MySQL δεν φαίνεται εκεί, πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχουμε ακόμα υποστήριξη MySQL στην PHP5.

6 Υποστήριξη MySQL στην PHP5
Για να γίνει αυτό, πρέπει να εγκαταστήσετε το πακέτο php5-mysql. Είναι έξυπνο να εγκαταστήσετε και άλλες PHP5 μοντούλες διότι θα τις χρειαστείτε στις εφαρμογές:

yast2 -i php5-mysql php5-bcmath php5-bz2 php5-calendar php5-ctype php5-curl php5-dom php5-ftp php5-gd php5-gettext php5-gmp php5-iconv php5-imap php5-ldap php5-mbstring php5-mcrypt php5-odbc php5-openssl php5-pcntl php5-pgsql php5-posix php5-shmop php5-snmp php5-soap php5-sockets php5-sqlite php5-sysvsem php5-tokenizer php5-wddx php5-xmlrpc php5-xsl php5-zlib php5-exif php5-fastcgi php5-pear php5-sysvmsg php5-sysvshm

Επανεκκινήστε τον Apache2:

/etc/init.d/apache2 restart

Ξαναφορτώστε το αρχείο http://192.168.0.100/info.php και μετακινηθείτε προς τα κάτω στο κομμάτι των modules. Θα δείτε πολλά καινούργια στην λίστα, μαζί με το MySQL module:7. phpMyAdmin
Το phpMyAdmin είναι ένα web interface μέσω του οποίου μπορείτε να επεξεργαστείτε τις βάσεις δεδομένων της MySQL.

Το phpMyAdmin μπορεί να εγκατασταθεί:

zypper install http://download.opensuse.org/repositories/server:/php:/applications/openSUSE_11.3/noarch/phpMyAdmin-3.3.4-1.1.noarch.rpm

Μετά, ανοίξτε το phpMyAdmin από την διεύθυνση http://192.168.0.100/phpMyAdmin/:Δείτε και κάτι πιο εύκολο με αυτό το σκριπτάκι.

ΠΗΓΕΣ
Apache
PHP
MySQL
OpenSUSE
phpMyAdmin
Installing Apache2 With PHP5 And MySQL Support On OpenSUSE 11.3 (LAMP)

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.