Εγκατάσταση codecs

1. Ανοίξτε τον Browser σας και πατήστε την διεύθυνση:
GNOME http://opensuse-community.org/codecs-gnome.ymp.
KDEhttp://opensuse-community.org/codecs-kde.ymp.

2. Επιλέξτε να ανοίξει με το YaST Meta Package Handler (προεπιλογή):3. Ακολουθήστε τα βήματα για να εγκατασταθούν τα codecs.