Εγκατάσταση Hewlett-Packard LaserJet P1006Στην έκδοση openSUSE 11.3, με πυρήνα:

Linux diamond.site 2.6.34-12-desktop #1 SMP PREEMPT 2010-06-29 02:39:08 +0200 i686 i686 i386 GNU/Linux

θα πρέπει να ακολουθήσουμε κάποια βηματάκια για να εγκατασταθεί.

1. Καταργούμε τον εκτυπωτή μας μέσα από το Yast.
2. Ανοίγουμε το τερματικό και δίνουμε την εντολή:

su - -c "hp-setup"

και δώστε τον κωδικό root.

3. Θα ανοίξει γραφικό περιβάλλον. Επιλέξτε USB και πατήστε Next.4. Θα μας βρει ποιον εκτυπωτή έχουμε. Πατήστε Next.
5. Στο βήμα αυτό θα κατεβάσει τον οδηγό για τον εκτυπωτή.
6. Συμφωνείτε με τους όρους.7. Στο βήμα αυτό θα τελειώσει την εγκατάσταση των οδηγών.8. Πατήστε το Add Printer και τελειώσατε με την εγκατάσταση.Η παραπάνω διαδικασία δουλεύει με οποιονδήποτε εκτυπωτή HP έχετε.

ΠΗΓΗ
How to set-up a HP printer

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.