Δημιουργία LiveUSB της openSUSE 11.2+

1. Κατεβάστε το ISO.

2. Προσαρτήστε το USB και μάθετε πως το αναγνωρίζει στο σύστημα.

# ls -l /dev/disk/by-id/*usb*

Αυτό θα επιστρέψει αποτέλεσμα όπως το παρακάτω, με sdX να είναι το USB σας (πχ sdb).

lrwxrwxrwx 1 root root 9 2010-03-05 18:22 /dev/disk/by-id/usb-SanDisk_Cruzer_Colors+_4527710EBF819BC0-0:0 -> ../../sdX
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2010-03-05 18:22 /dev/disk/by-id/usb-SanDisk_Cruzer_Colors+_4527710EBF819BC0-0:0-part1 -> ../../sdX1


3. Αποπροσαρτήστε το USB και δώστε τις εντολές (ως root) για να γράψετε το ISΟ στο USB σας.

Αντικαταστήστε το /dev/sdX με το δικό σας (όπως περιγράφηκε παραπάνω).

Αντικαταστήστε το όνομα του ISO με αυτό που έχετε κατεβάσει από το βήμα 1.

# umount /dev/sdX1
# dd if=/path/to/iso/openSUSE-11.2-KDE4-LiveCD-i686.iso of=/dev/sdX bs=4M;sync
169+1 records in
169+1 records out
710934528 bytes (711 MB) copied, 77.9798 s, 9.1 MB/s


Εαν θέλετε να κάνετε εκκίνηση από το DVD ή εγκατάσταση από το δίκτυο χρησιμοποιώντας το USB, πρέπει να κάνετε το ISO εκκινήσιμο εγκαθιστώντας το syslinux.

# zypper in syslinux

και μετά

# isohybrid $IMAGE_NAME.iso

Όταν ολοκληρωθεί, ακολουθήστε το βήμα 3.

ΠΗΓΗ:
SDB:Live USB stick

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.