Εγκατάσταση Ιατρικού πακέτου OpenEMR

Ο οδηγός αποτελείται από 2 κομμάτια. Το 1ο κομμάτι πως θα στηθεί MySQLl/PHP/Apache και στο 2ο κομμάτι πως θα στηθεί το πρόγραμμα.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MySQL/PHP/Apache ΣΕ FEDORA

1. Εγκαταστήστε τους Apache (httpd), PHP, MySQL. Ανοίξτε τερματικό και δώστε:

su
#yum -y install httpd php mysql mysql-server php-mysql


2. Εαν θέλετε οι υπηρεσίες να ξεκινούν αυτόματα, πρέπει να δώσετε τις εντολές:

#/sbin/chkconfig httpd on
#/sbin/chkconfig --add mysqld [αυτό δεν είναι απαραίτητο για τις τελευταίες εκδόσεις]
#/sbin/chkconfig mysqld on


Για να ξεκινήσετε τις υπηρεσίες χειροκίνητα:

#/sbin/service httpd start
#/sbin/service mysqld start


3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Πρέπει να δώσετε κωδικό root για την mysql database. Χωρίς κωδικό, ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ μπορεί να μπε στην βάση δεδομένων σας. Ο κωδικός root της mysql πρέπει να είναι διαφορετικός από τον κωδικό root του υπολογιστή σας.

#mysqladmin -u root password 'ΝΕΟΣ-ΚΩΔΙΚΟΣ' [τα εισαγωγικά χρειάζονται]

4. Επιπλέον αλλαγές ασφαλείας στην mysql.

mysql -u root -p

mysql> DROP DATABASE test; [διαγράφει την βάση δεδομένων test]
mysql> DELETE FROM mysql.user WHERE user = ''; [διαγράφει την ανώνυμη πρόσβαση]
mysql> FLUSH PRIVILEGES;


5. Ακολουθώντας τις εντολές παραπάνω, η αποθήκευση των δεδομένων σας στον Apache γίνεται στο κατάλογο /var/www/html/

6. Το βήμα αυτό δεν είναι απαραίτητο γιατί το OpenEMR φτιάχνει αυτόματα. Φτιάξτε βάση δεδομένων και χρήστη της βάσης δεδομένων.

mysql> CREATE DATABASE web_db;
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON web_db.* TO 'ΧΡΗΣΤΗΣ'@'localhost' IDENTIFIED BY 'ΚΩΔΙΚΟΣ';


ΠΗΓΗ:
Installing Apache, PHP, and MySQL on Fedora Core


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ OpenEMR 3.2

1. Κατεβάστε το αρχείο OpenEMR 3.2.

2. Αποσυμπιέστε το αρχείο με την εντολή:

tar -pxvzf openemr-3.2.0.tar.gz

3. Μετακινήστε το αρχείο με τις εντολές:

su
#mv openemr-3.2.0 /var/www/html/openemr


4. Μετακινηθείτε στον κατάλογο:

su
#cd /var/www/html


όπου πρέπει να αλλάξετε τα δικαιώματα (πρέπει να είστε χρήστης root):

#chmod 666 openemr/library/sqlconf.php
#chmod 666 openemr/interface/globals.php


5. Πρέπει να αλλάξουν δικαιώματα στους καταλόγους ώστε να είναι προσπελάσιμοι. Πρέπει να είστε χρήστης root.

#chown -R apache:apache openemr/documents
#chown -R apache:apache openemr/edi
#chown -R apache:apache openemr/era
#chown -R apache:apache openemr/custom/letter_templates
#chown -R apache:apache openemr/library/freeb
#chown -R apache:apache openemr/gacl/admin/templates_c
#chown -R apache:apache openemr/interface/main/calendar/modules/PostCalendar/pntemplates/cache
#chown -R apache:apache openemr/interface/main/calendar/modules/PostCalendar/pntemplates/compiled


6. Τώρα ξεκινάει η εγκατάσταση του προγράμματος μέσα από τον browser σας. Δώστε την διεύθυνση

http://localhost/openemr/setup.php

Πρέπει να σας ανοίξει η οθόνη:Η οθόνη δείχνει ότι όλα είναι ΟΚ και μπορεί να προχωρήσει η εγκατάσταση. Πατήστε το Continue.
ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΑΘΟΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΕΝΕ.

7. Στην επόμενη οθόνη σας ρωτάει αν έχετε ήδη μια βάση δεδομένων ή θέλετε νέα. Καλύτερα να μην διμιουργήσετε με τον τρόπο που αναφέραμε παραπάνω αλλά να δημιουργήσετε μια νεα βάση μέσα από το πρόγραμμα:8. Στην επόμενη οθόνη, δίνετε όλα τα στοιχεία της βάσης δεδομένων. ΠΡΟΣΟΧΗ ο κωδικός root της mySQL πρέπει να είναι ο ίδιος που δώσατε παραπάνω.Πατήστε Continue όταν τελειώσετε. Θα δείτε τα αποτελέσματα ότι όλα είναι ΟΚ.9. Στο επόμενο βήμα θα σεταριστούν προσβάσεις κλπ που δώσατε σε προηγούμενο βήμα. Θα πρέπει να δείτε την οθόνη:10. Εδώ θα εγκατασταθεί ο PHP.11. Και τέλος ο Apache.12. Εδώ τελειώσαμε. Σας λέει πληροφορίες σχετικά. Μπορείτε να ξεκινήσετε το πρόγραμμα με το link που σας δίνει.13. Θα δείτε την οθόνηόπου δίνετε

USER: admin
PASS: pass


και είστε στο πρόγραμμα.14. Για να ασφαλίσουμε τα αρχεία, ως root δώστε τις εντολές:

#chmod 644 openemr/library/sqlconf.php
#chmod 644 openemr/interface/globals.php
#chmod 600 openemr/acl_setup.php
#chmod 600 openemr/acl_upgrade.php
#chmod 600 openemr/sl_convert.php
#chmod 600 openemr/setup.php
#chmod 600 openemr/sql_upgrade.php
#chmod 600 openemr/gacl/setup.php
#chmod 600 openemr/ippf_upgrade.php


Για να μπείτε, πρέπει να πάτε στην διεύθυνση:

http://localhost/openemr/

Δοκιμάστε ένα Demo του προγράμματος.

ΠΗΓΗ:
OpenEMR 3.2 Linux Installation
NAVIGATION INDEX
Εγχειρίδιο χρήστη (HTML)
Εγχειρίδιο χρήστη (pdf)
The OpenEMR Documentation Wiki

ΒΙΝΤΕΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.