Προσθήκη Repositories (Fedora 13)

Τα επίσημα repositories δεν παρέχουν όλο το software που χρειαζόμαστε. Ευτυχώς υπάρχουν τα repositories τρίτων για την έκδοση Fedora 13.

Καταρχήν ανοίξτε ενα τερματικό.
Γίνετε root δίνοντας:

στη συνέχεια τρέξτε την εντολή:
Αυτό προσθέτει το repository RPM Fusion (Dribble, Freshrpms, και rpm.livna.org).

Ακολουθεί το repository της Adobe που μας δίνει το Flash player και το Adobe Reader:Μετά ακολουθεί το repository του Skype. Επειδή δεν υπάρχει rpm, πρέπει να το προσθέσουμε χειροκίνητα. Στο τερματικό (είμαστε root θυμάστε) δίνουμε:και στο gedit που ανοίγει, επικολήστε το κείμενο:

[skype]
name=Skype Repository
baseurl=http://download.skype.com/linux/repos/fedora/updates/i586/
gpgkey=http://www.skype.com/products/skype/linux/rpm-public-key.asc
enabled=1
gpgcheck=0


Προσθέστε και το Google repository (εαν θέλετε το Picasa). Σε τερματικό δώστε:Και στο gedit που θα ανοίξει, προσθέστε:

[Google]
name=Google - i386
baseurl=http://dl.google.com/linux/rpm/stable/i386
enabled=1
gpgcheck=0

[GoogleTesting]
name=Google Testing - i386
baseurl=http://dl.google.com/linux/rpm/testing/i386
enabled=1
gpgcheck=0

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.