Πώς να μικρύνετε τις διευθύνσεις με το Bit.ly μέσω του Firefox

Φτιάξτε ενα bookmark στο firefox με τον παρακάτω κώδικα:

javascript:var%20e=document.createElement('script');e.setAttribute('language','javascript');e.setAttribute('src','http://bit.ly/bookmarklet/load.js');document.body.appendChild(e);void(0);

Στην σελίδα που είστε και θέλετε να μικρύνετε, μπορείτε να πατήσετε το bookmark αυτό και σας ανοίξει μια μπάρα που σας λέει να μικρύνετε την διεύθυνση αυτή.