Χρήση συσκευής USB στο VirtualBox

Κατά καιρούς στο παρελθόν όταν είχα δουλέψει σε άλλες διανομές, είχα αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό. Όταν το άφησα τελευταία, είχε διορθωθεί. Πιθανό να διορθώθηκε στις άλλες διανομές.
Προσπάθησα να χρησιμοποιήσω ένα USB στο Virtual Box.

Βασικά ακολούθησα τις οδηγίες από το forum. Με λίγα λόγια, πρόσθεσα τον χρήστη στο group των vboxusers. Μπορεί να γίνει από το YaST αλλά εγώ προτίμησα τερματικό.

groupmod -A diamond_gr vboxusers


(όπου diamond_gr το δικό σας username)

Δοκίμασα να κάνω αυτό που λέει, να προσθέσω στις ρυθμίσεις του Virtual Box την συσκευή και να την ενεργοποιήσω μόλις εκκινήσει η εικονική μηχανή αλλά πάλι απέτυχε.

Μετά από λίγο ψάξιμο, έπρεπε να προσθέσω ένα ακόμα αρχείο.

Σε τερματικό δώστε:
gnomesu gedit /etc/udev/rules.d/11-vboxdrv.rules


ώστε να ανοίξει ο gedit. Στη συνέχεια, γράψτε το παρακάτω κείμενο...

KERNEL=="vboxdrv", NAME="vboxdrv", OWNER="root", GROUP="root", MODE="0600"
SUBSYSTEM=="usb_device", GROUP="vboxusers", MODE="0664"
SUBSYSTEM=="usb", ENV{DEVTYPE}=="usb_device", GROUP="vboxusers", MODE:="0664"


Κάντε μια επανεκκίνηση και είστε έτοιμοι.
Τώρα μπορείτε να ενεργοποιείτε την συσκευή USB στην εικονική μηχανή σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.