Επιδιόρθωση GRUB 1.x

Ανοίξτε τον υπολογιστή σας σε τερματικό root (κάνει για όλες τις διανομές, όχι με GRUB 2)
Δώστε τις εντολές:

[root@localhost ~]# grub

grub> find /boot/grub/stage2
(hd0,0) <-- ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΕΙ.ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΣ.

grub> root (hd0,0)
Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83

grub> setup (hd0)
Checking if "/boot/grub/stage1" exists... yes
Checking if "/boot/grub/stage2" exists... yes
Checking if "/boot/grub/e2fs_stage1_5" exists... yes
Running "embed /boot/grub/e2fs_stage1_5 (hd0)"... 15 sectors are embedded.
succeeded
Running "install /boot/grub/stage1 (hd0) (hd0)1+15 p (hd0,0)/boot/grub/stage2 /boot/grub/menu.lst"... succeeded
Done.

grub> quit < Enter>

[root@localhost ~]#

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.