Διαθέσιμα ενημερωμένα Torrents

Οι εξυπηρετητές ibiblio.org έχουν ενημερώσει τις σελίδες τους με torrents για το PCLinuxOS 2011. Μπορείτε να τα βρείτε στις παρακάτω σελίδες.

http://torrent.ibiblio.org/doc/pclinuxos-live-cd-2011-7-release/211
http://torrent.ibiblio.org/doc/pclinuxos-live-cd-2011-8-releases/209
http://torrent.ibiblio.org/doc/pclinuxos-live-cd-2011-9-releases/210