Εγκατάσταση owncloud σε free host (x90x ή 000webhost)Σε προηγούμενο post φαίνεται πως μπορεί να στηθεί το owncloud σε εξυπηρετητή. Όμως μπορούμε να δοκιμάσουμε να το στήσουμε σε κάποιο free host; Και αν ναι, τι θα χρειαστούμε;

1. Φτιάχνουμε λογαριασμό σε κάποιο free host. Εγώ χρησιμοποίησα το http://www.x90x.net/, το οποίο θεωρητικά μου παρείχε ότι χρειαζόμουν σύμφωνα με την λίστα.

2. Αφού συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας, θα δείτε ότι υπάρχει ένα σχετικά απλό cpanel. Εκεί θα πάτε στο τμήμα FTP για να δείτε τις ρυθμίσεις και να τις περάσετε στον FTP client. Εγώ χρησιμοποίησα τον FILEZILLA.

3. Αφού συνδεθείτε με FTP, ανεβάστε την τελευταία έκδοση owncloud που κυκλοφορεί. Κατέβασα την τρέχουσα έκδοση, την αποσυμπίεσα και την ανέβασα με το FILEZILLA.

4. Ωραία. Αφού έχει τελειώσει, θα πρέπει να βρείτε στο Control Panel του free host, στο τμήμα Advanced, το MySQL Databases. Εκεί θα δημιουργήσετε την βάση, τον χρήστη. Και τα 2 θα είναι της μορφής "u000000000_" όπου u000000000 είναι ουσιαστικά ποιός χρήστης είστε στο σύστημα του free host. Κρατήστε και το MySQL Host mysql.x90x.net.

5. Ανοίξτε τον browser σας στην διεύθυνση:

http://username.vipfree.us/owncloud/index.php

όπου http://username.vipfree.us θα είναι το δικό σας όνομα που θα έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας στο σύστημα. Επίσης μπορεί να διαφέρει και το vipfree.us αν έχετε άλλο free host.

Θα σας ανοίξει η εικόνα (αφού παρήσετε Advanced):Εδώ συμπληρώνετε τα στοιχεία. Αυτά που μας ενδιαφέρουν είναι της MySQL.

6. Τώρα ουσιαστικά έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Αυτό που μένει είναι να κάνετε 2 αλλαγές σε 2 αρχεία. Μπορείτε να μπείτε με τον FileManager 1 από το Control Panel του Free host σας και να βρείτε τα αρχεία:

Στο αρχείο
owncloud/lib/base.php

Στην γραμμή 93

από OC::$DOCUMENTROOT=realpath($_SERVER['DOCUMENT_ROOT']);

να γίνει OC::$DOCUMENTROOT=realpath('/home/u000000000/public_html/');

όπου u000000000 ο χρήστης που είστε.

Στο αρχείο
owncloud/lib/util.php

Στην γραμμή 274

από $stat=stat($_SERVER['DOCUMENT_ROOT']);

να γίνει $stat=stat('/home/u000000000/public_html/');

όπου u000000000 ο χρήστης που είστε.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.