Απενεργοποίηση αυτόματης εισόδου χρήστη

Όπως γνωρίζετε, κατά την εγκατάσταση ορίζετε ποιος χρήστης θέλετε να εισέρχεται αυτόματα στο σύστημα. Τι γίνεται αν μετά θέλετε να βάζετε κωδικό για είσιδο του χρήστη (πχ αν έχετε 2 χρήστες του υπολογιστή);

ΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ

1. Ανοίξτε το YaST και μετακινηθείτε στο Διαχείριση Χρηστών και Ομάδων.2. Για να μην εισέρχεται αυτόματα, επιλέξτε Επιλογές Εισόδου (Login Settings).3. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέξτε να μην γίνεται αυτόματη σύνδεση.Θα φαίνεται κάπως έτσι.ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ

1. Ανοίξτε τερματικό και πληκτρολογήστε:

gnomesu gedit /etc/sysconfig/displaymanager

2. Ψάξτε να βρείτε την παράμετρο DISPLAYMANAGER_AUTOLOGIN

## Type: string
## Default:
#
# Define the user whom should get logged in without request. If string
# is empty, display standard login dialog.
#
DISPLAYMANAGER_AUTOLOGIN="medical"


3. Διαγράψτε τον χρήστη και αποθηκεύστε:

## Type: string
## Default:
#
# Define the user whom should get logged in without request. If string
# is empty, display standard login dialog.
#
DISPLAYMANAGER_AUTOLOGIN=""

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.