Συγχώνευση blogs μου

Όπως πιθανό να γνωρίζετε οι περισσότεροι, διατηρώ 2-3 blogs με πληροφορίες για άλλες διανομές κλπ. Θα επιχειρήσω τις επόμενες ημέρες να τα συγχωνεύσω εδώ. Θα κάνω κάποιες πιθανές αλλαγές στα tags για να ενσωματωθούν καλύτερα εδώ, οπότε πιθανό να βγουν όλα στο planet. Και πάλι σας ζητώ συγγνώμη.

Ευχαριστώ για την κατανόηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.