Επανεγκατάσταση Grub-2 με τη χρήση του DVD

Πιθανό να σας έχει τύχει να θέλετε να επαναγκαταστήσετε το Grub-2 στην εγκατάσταση openSUSE 12.2. Τι κάνατε μέχρι τώρα;

Εκκινήστε στην κατάσταση Rescue από το DVD (μπορεί να δουλέψει και από το Live CD).

Εδώ θα δούμε πως μπορούμε να επαναεγκαταστήσουμε το grub από το DVD. Μπορείτε να εκτελέσετε την εντολή:Αν και είναι σωστό, καλύτερα να ακολουθήσετε τον παρακάτω τρόπο:

Μόλις εκκινήσει το DVD, όταν σας ζητηθεί σύνδεση, εισάγετε root.
Από εκεί εκτελέστε την εντολήγια να επιβεβαιώσετε την σειρά των κατατμήσεων στον σκληρό σας δίσκο.
Πρέπει να προσαρτήσετε την κατάτμηση root (πχ sda3) με την εντολή:Για να προσαρτήσετε τις άλλες συσκευές με την εντολή:Μετά πρέπει να εκτελέσετε την εντολή chroot:Τώρα το prompt σας αλλάζει σε (άσπρο): Rescue:/>

Η τελευταία σας κίνηση είναι η εντολή:Τελικά δώστε:

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.