Αλλαγή γλώσσας πληκτρολογίου στο GNOME 3.8 με ALT+Shift


Στην έκδοση 3.6, οι προγραμματιστές αλλάξανε την θέση στις ρυθμίσεις της αλλαγής πληκτρολογίου. Στις σημειώσεις της έκδοσης, αναφερόταν ο τρόπος αλλαγής της ρύθμισης αυτής (βέβαια κανείς δεν διαβάζει τις σημειώσεις κάθε έκδοσης). Στην έκδοση 3.8, η αλλαγή πληκτρολογίου γίνεται με τα πλήκτρα Super+Space (κάτι σαν αυτό που γίνεται σε συστήματα MAC OSX). Πολύς κόσμος μπερδεύτηκε με αυτή τη ρύθμιση. Όμως πως μπορεί να αλλάξει στο παλιό καλό Alt+Shift;

Μετακινηθείτε στο μενού:
settings->keyboard->shortcuts->Typing->Modifiers Only to switch to next source


Αλλάξτε το σε ALT+SHIFT. Εάν έχετε ενεργοποιημένο και το Super+Space, θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε και τους 2 συνδυασμούς πλήκτρων.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.