Μετακίνηση κουμπιών στα αριστερά στο #MATE_Desktop του Arch Linux

Έχουμε δει πως μπορούμε να εγκαταστήσουμε το MATE Desktop στο Arch Linux. Δυστυχώς οι δοκιμές με την εντολή mateconftool δεν δούλεψαν. Η λύση δόθηκε μέσα από το dconf-editor.

Ανοίξτε και μετακινηθείτε στο org > mate > macros > general και αλλάξτε το button-layout σε close,maximize,minimize:menu


Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.