Εγκατάσταση Arch GNU/Linux σε μηχάνημα με UEFI

Έχουμε δει πως μπορεί κάποιος να εγκαταστήσει το Arch. Οι γενικές αρχές είναι ίδιες. Θα αναφέρω εδώ μόνο ορισμένες διαφοροποιήσεις (στα partitions και στον grub). Επίσης έχετε υπόψιν και το script εγκατάστασης. Και εδώ θα πρέπει να προσέξετε τα partition και τον grub.
Καλό είναι να το έχουν υπόψιν και χρήστες άλλων διανομών για εγκατάστασή του.

Πάμε λοιπόν.

1. Κατεβάστε και φτιάξτε ένα CD ή USB.

2. Επιλέξτε να εκκινήσετε με x86_64 UEFI CD.

3. Δώστε την εντολή:

efivar -l

εάν το αποτέλεσμα είναι νορμάλ και σας επιστρέψει μεταβλητές uefi τότε έχετε εκκινήσει στην λειτουργία UEFI

4. Κάτι που δεν περιγράφω αναλυτικά στον προηγούμενο οδηγό εγκατάστασης είναι ο τρόπος σύνδεσης στο δίκτυο.

Εάν έχετε σύνδεση με καλώδιο, απλά γράψτε

ping -c 3 www.google.com

για να δείτε εάν είστε συνδεδεμένοι με το Ιντερνετ.

Για ασύρματες συνδέσεις:

Δώστε στο τερματικό:

wifi-menu

Και επιλέξτε το ασύρματο δίκτυό σας.
Σε περίτπωση που αυτό δεν δουλέψει σε εσάς, δώστ στο τερματικό:

iw dev

Η έξοδος πρέπει να είναι κάτι σαν:

phy#0

Interface wlp3s0

ifindex 3

wdev 0x1

addr 00:21:6a:5e:52:bc

type managed

Τα έντονα γράμματα είναι το όνομα της συσκευής σας
Μετά γράψτε

ip link set wlp3s0 up

Και στη συνέχεια:

wifi-menu wlp3s0

Μπορεί για εσάς να είναι διαφορετικό από το wlp3s0
Μετά γράψτε πάλι

ping -c 3 www.google.com

για να δείτε εάν είστε συνδεδεμένοι.

5. Το σημείο των κατατμήσεων ίσως είναι το δυσκολότερο σημείο, όχι μόνο για τους νέους χρήστες (που δυσκολεύονται και σε άλλες διανομές) αλλά ίσως και για τους πιο έμπειρους, ειδικά τώρα που πρέπει να χρησιμοποιήσουν εργαλεία βασισμένα σε γραμμή εντολών. Εγώ χρησιμοποιώ το cfdisk συνήθως αλλά εδώ θα χρησιμοποιήσουμε το gdisk, για να φτιάξουμε το GPT (GUID partition Table) που χρειάζεστε για το UEFI boot. Οι κατατμήσεις είναι προσωπική επιλογή ανάλογα με τον δίσκο του αλλά θα δούμε εδώ ένα ενδεικτικό παράδειγμα.

Γράψτε

$ gdisk /dev/sda

Εάν πατήσετε help, θα σας εμφανίσει τις πιθανές εντολές της gdisk.

Πληκτρολογήστε το γράμμα

o

Αυτό θα δημιουργήσει ένα κενό GUID πίνακα κατατμήσεων και θα κand διαγράψει όλα τα δεδομένα σας.

Τώρα χρειάζεστε 4 κατατμήσεις:

α. Την root (/)
β. Την /home
γ. Την /var (μπορεί και να παραληφθεί)
δ. Την /boot

Στο παράδειγμα, κρατάμε το /var ξεχωριστά γιατί εκεί μέσα σε όλα τα δεδομένα, θα βρούμε το ABS (Arch Build System) καθώς και την cache του pacman. Εάν εξαντληθεί το μέγεθος, μπορούμε να καθαρίσουμε τον χώρο αυτό.

Εδώ λοιπόν θα δώσουμε τα εξής:

α. Την root (/): 20GB
β. Την /home: Ότι περισέψει στον δίσκο. Εκεί θα αποθηκευτούν όλα τα αρχεία μας.
γ. Την /var: 15GB
δ. Την /boot: 1024MB (εδώ θα εγκατασταθεί ο bootloader).

Να σημειώσουμε εδώ ότι τα μοντέρνα συστήματα έχουν άφθονη ram. Εάν το σύστημά σας έχει 4GB ram, δεν θα χρειαστείτε swap. Εάν τυχόν έχετε λιγότερη (και δεν θέλετε να δημιουργήσετε εκτεταμένη κατάτμηση) τότε πρέπει να βάλετε το root με το /var μαζί (να δώσετε λίγο παραπάνω χώρο) και να δώσετε την swap (διπλάσιο της φυσικής σας μνήμης).

Για να δημιουργήσετε νέα κατάτμηση, πατήστε

n

Όταν ερωτηθείτε για τον τύπο της κατάτμησης, πατήστε τον κωδικό

8300

που σημαίνει linux file system.

Για την κατάτμηση /boot πρέπει να δώσετε τον κωικό:

EF00

Όταν ερωτηθείτε για sectors πατήστε enter και αφήστε τις προεπιλογές.

Στο τέλος πατήστε το γράμμα "p" για να δείτε το αποτέλεσμα των κατατμήσεων (δεν φαίνεται στοιχισμένα εδώ):

Number Size Code

1 20Gib 8300

2 15Gib 8300

3 1024MiB EF00

4 ~~GiB 8300 <----------- το ~~ σημαίνει ότι έμεινε από χώρο για το /home


5 1007KiB 8300 <----------- αυτό θα δημιουργηθεί αυτόματα.


Θυμηθείτε (γράψτε το κάπου) τον αριθμό της πρώτης στήλης γιατί αντιπροσωπεύει το όνομα των κατατμήσεών σας. Παράδειγμα, το root θα είναι το /dev/sda1 ενώ η κατάτμηση /var είναι /dev/sda2 κοκ.

Εάν είστε ευχαριστημένοι με τις κατατμήσεις, πατήστε

w

για να εγγραφούν οι αλλαγές και βγείτε από το gdisk.

6. Εδώ θα δημιουργήσουμε τα συστήματα αρχείων. Ουσιαστικά από εδώ ξεκινάει ο οδηγός εγκατάστασης, με εξαίρεση το grub. Όλες οι καταμήσεις θα είναι ext4 ενώ η /boot θα είναι fat32.

Δώστε τις εντολές:

Εάν είστε ευχαριστημένοι με τις κατατμήσεις, πατήστε

$ mkfs.ext4 /dev/sda1

$ mkfs.ext4 /dev/sda2

$ mkfs.ext4 /dev/sda4

$ mkfs.fat -F32 /dev/sda3 <----- θυμηθείτε η κατάτμηση /boot πρέπει να είναι Fat32


H κατάτμηση sda4 είναι η /home. Εάν είχατε δημιουργημένες τις κατατμήσεις από πριν, και δεν θέλετε να διαγράψετε τα δεδομένα που έχετε στο /home, απλά παραλείψτε αυτή την εντολή (mkfs.ext4 /dev/sda4).

7. Επόμενο βήμα είναι η προσάρτηση. Πατήστε τις εντολές:

$ mount /dev/sda1 /mnt

$ mkdir /mnt/home && mount /dev/sda4 /mnt/home

$ mkdir /mnt/var && mount /dev/sda2 /mnt/var

$ mkdir /mnt/boot && mount /dev/sda3 /mnt/boot

8. Ακολουθήστε τον οδηγό εγκατάστασης από το βήμα 3.
* Παρακάμψτε το βήμα 5 (μην κάνετε εγκατάσταση του grub-bios αλλά εγκαταστήστε τα άλλα 2 πακέτα).
* Παρακάμψτε το βήμα 14 ενώ εφαρμόστε το βήμα 15 (αλλαγή κωδικού root).

9. Τώρα θα πρέπει να εγκαταστήσουμε και να ρυθμίσουμε τον bootloader. Επειδή έχουμε εγκατάσταση σε UEFI, θα χρησιμοποιήσουμε τον Gummiboot. Υπάρχουν και εναλλακτικές λύσεις. Δείτε στο wiki.

Γράψτε στο τερματικό:
$ mount -t efivarfs efivarfs /sys/firmware/efi/efivars

αγνοήστε εάν είναι ήδη προσαρτημένο.

$ pacman -S gummiboot

$ gummiboot install

Θα χρειαστεί να δημιουργήσετε χειρονίνητα ένα αρχείο με την καταχώρηση για το Arch Linux στο gummiboot.

Δημιουργήστε το αρχείο:

nano /boot/loader/entries/arch.conf

Πρέπει να έχει τα παρακάτω:

title Arch Linux

linux /vmlinuz-linux

initrd /initramfs-linux.img

options root=/dev/sdaX rw

Αντικαταστήστε το /dev/sdaX με την κατάτμηση root που έχετε (πχ εδώ είμαστε /dev/sda1)

10. Συνεχίστε τα βήματα που περιγράφονται στον οδηγό για γραφικά, προγράμματα κλπ.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.