Πως να μετατρέψετε την έκδοση openSUSE που έχετε σε Factory


Όπως είδαμε σε τελευταία ανακοίνωση στο openSUSE news, η ομάδα αποφάσισε η openSUSE Factory να είναι ανεξάρτητη διανομή που θα ακολοθεί το μοντέλο της κυλιόμενης διανομής. Η openSUSE Factory έτσι θα είναι δοκιμασμένη και αξιόπιστη, χρησιμοποιώντας ότι τελευταίο υπάρχει στο Linux. Αυτή η αλαγή θα μικρύνει την διαδικασία σταθεροποίησης για τις μεγάλες εκδόσεις του openSUSE (επόμενη είναι η 13.2) και θα εξαλείψει την ανάγκη για προ-εκδόσεις και milestones.

Διατίθενται τα αποθετήρια factory και τα factory-totest. Τα πρώτα θεωρούνται τα σταθερά αποθετήρια ενώ τα δεύτερα τα δοκιμαστικά. Προσωπικά δεν θα εμπιστευόμουν τα αποθετήρια factory για σύστημα server κλπ. Ακόμα και στις σταθερές εκδόσεις μπορεί να γίνει κάποια αναβάθμιση και να χαλάσει το σύστημα.

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε το post στην ιστοσελίδα openSUSE news. Παρακάτω μπορείτε να δείτε το μοντέλο που θα ακολουθηθεί στην διανομή openSUSE Factory.


Ωραία. Πως όμως μπορεί κάποιος να έχει openSUSE Factory;

1. Εάν δεν έχετε εγκατεστημένο κάτι στον υπολογιστή σας, μπορείτε να κατεβάσετε το ISO και να το εγκαταστήσετε. Η διεύθυνση που περιέχει όλα τα ISO είναι η

http://download.opensuse.org/factory/iso/

2. Εάν έχετε την 13.1 (ή και παλιότερη), μπορείτε απλά να γυρίσετε τα αποθετήρια. Πως θα το κάνετε αυτό;

Αρχικά ενημερώστε το σύστημά σας.

# zypper up

Στη συνέχεια, φτιάξτε ένα κατάλογο και μετακινήστε τα αποθετήριά σας εκεί (παρακάτω 2 εντολές):

# mkdir /etc/zypp/repos.d/old
# mv /etc/zypp/repos.d/*.repo /etc/zypp/repos.d/old

Στη συνέχεια προσθέστε τα αποθετήρια:

# zypper ar -f -c http://download.opensuse.org/factory/repo/oss repo-oss
# zypper ar -f -c http://download.opensuse.org/factory/repo/non-oss repo-non-oss
# zypper ar -f -c http://download.opensuse.org/factory/repo/debug repo-debug

Δεν είναι απαραίτητο να προσθέσετε τα αποθετήρια των πηγαίων πακέτων διότι υπάρχει το obs.

# zypper ar -f -d -c http://download.opensuse.org/factory/repo/src-oss repo-src-oss
# zypper ar -f -d -c http://download.opensuse.org/factory/repo/src-non-oss repo-src-non-oss

Δηλαδή πρέπει να φαίνεται κάτι όπως το παρακάτω:

# zypper lr -u
# | Alias | Name | Enabled | Refresh | URI
--+-------------------+-------------------+---------+---------+--------------------------------------------------------
1 | repo-debug | repo-debug | Yes | Yes | http://download.opensuse.org/factory/repo/debug
2 | repo-non-oss | repo-non-oss | Yes | Yes | http://download.opensuse.org/factory/repo/non-oss
3 | repo-oss | repo-oss | Yes | Yes | http://download.opensuse.org/factory/repo/oss
4 | repo-src-non-oss | repo-src-non-oss | No | Yes | http://download.opensuse.org/factory/repo/src-non-oss
5 | repo-src-oss | repo-src-oss | No | Yes | http://download.opensuse.org/factory/repo/src-oss

Κάντε την αναβάθμιση με το:

# zypper dup

Πιθανό να ερωτηθείτε τι θέλετε να κάνετε για μερικά πακέτα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο wiki:

http://en.opensuse.org/openSUSE:Factory_installation

Εκεί έχει τα κανάλια επικοινωνίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.