Στατική IP σε Arch

Αυτό είναι ένα θέμα που με απασχόλησε κυρίως στο Raspberry Pi. Σε Debian-οειδή είναι αρκετά εύκολη κατάσταση. Εδώ γίνεται με αρκετούς τρόπους. Ο πιο εύκολος νομίζω είναι μέσω του netctl. Εάν δεν το έχετε εγκαταστήσει, τότε μπορείτε να το εγκαταστήσετε με το pacman -S netctl.
Πάμε να δούμε τις ρυθμίσεις του:


cd /etc/netctl

# κάντε μια αντιγραφή από τα παραδείγματα

cp examples/ethernet-static my_network

Επεξεργαστείτε το αρχείο:

nano my_network

Το αρχείο θα είναι της μορφής:

Description='Static IP'
Interface=eth0
Connection=ethernet
IP=static
Address=('192.168.1.100/24')
Gateway=('192.168.1.1')
DNS=('8.8.8.8' '8.8.4.4' '194.168.1.1')

Η στατική διεύθυνση είναι η 192.168.1.100 ενώ ως DNS υπάρχουν αυτές της Google.

Και ενεργοποιείστε το profil.

netctl enable my_network

Εμένα μια φορά το έκανε μια όχι, το ενεργοποίησα και στο systemd και δουλεύει καμπάνα.

systemctl disable dhcpcd

# και ενεργοποιείστε

systemctl enable netctl

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.