Αλλαγή προεπιλεγμένου προγράμματος σε Nautilus μετά την προσάρτηση ενός USB

Μετά την αναβάθμιση σε GNOME 3.16, αντιμετώπιζα πρόβλημα κατά την προσάρτηση ενός USB. Το πρόγραμμα που άνοιγε ήταν το disk usage analyzer.


Πως θα μπορούσατε να το διορθώσετε να ανοίγει με Nautilus; Εύκολα...

Ανοίξτε το αρχείο:

nano ~/.local/share/applications/mimeapps.list

και προσθέστε (ή διορθώστε) το εξής:

[Default Applications]
inode/directory=org.gnome.Nautilus.desktop

Πηγή
Primer bug de Gnome 3.14

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.