Εγκατάσταση Unity στο Arch Linux

Όταν το Ubuntu αποφάσισε να υιοθετήσει το Unity ως επίσημο γραφικό περιβάλλον, όλοι πέσανε πάνω στην Canonical και την κατηγορήσανε γι'αυτό. Η αλήθεια είναι ότι η Canonical είναι εταιρία. Οι εταιρίες έχουν σκοπό το κέρδος. Επίσης τέτοιες εταιρίες θέλουν να πουλάνε προϊόντα που θα ελέγχουν οι ίδιες και όχι κάποιες κοινότητες ατόμων που προφανώς το κάνουν από χόμπι, στον ελεύθερό τους χρόνο.

Το Unity το έχουν προσθέσει ελάχιστες διανομές. Είχε γίνει μια προσπάθεια στο openSUSE, αλλά σταμάτησε το project.

Τελευταία έγινε μια προσπάθεια στην διανομή Arch Linux με αρκετή επιτυχία. Θα δούμε εδώ έναν οδηγό πως μπορεί κάποιος να το προσθέσει. Κυκλοφορούν πολλοί οδηγοί αλλά και βίντεο πως μπορείτε να το εγκαταστήσετε. Εγώ ακολούθησα αυτόν.

1. Καταρχήν προσθέστε τα αποθετήρια. Δεν υπάρχει στο AUR (ίσως στο μέλλον να μπει).

sudo nano /etc/pacman.conf

και προσθέστε τις γραμμές.

[Unity-for-Arch]
SigLevel = Optional TrustAll
Server = http://dl.dropbox.com/u/486665/Repos/$repo/$arch

[Unity-for-Arch-Extra]
SigLevel = Optional TrustAll
Server = http://dl.dropbox.com/u/486665/Repos/$repo/$arch

2. Ενημερώστε τα αποθετήρια και εκτελέστε αναβάθμιση

pacman -Syy

pacman -Syu

3. Εγκαταστήστε το Unity

pacman -S $(pacman -Slq Unity-for-Arch)

και στη συνέχεια τα extra

pacman -S $(pacman -Slq Unity-for-Arch-Extra)

4. Σε περίπτωση που υπάρξει σύγκρουση πακέτων (προαιρετικό βήμα), μπορείτε να προχωρήσετε σε επίλυση με τις εντολές:

pacman -S $(pacman -Slq Unity-for-Arch | grep -v 'πακέτο1' | grep -v 'πακέτο2')

πχ

pacman -S $(pacman -Slq Unity-for-Arch | grep -v 'unity-control-center' | grep -v 'upower-compat')

5. Εκκινήστε τις υπηρεσίες

systemctl enable lightdm
systemctl enable NetworkManager.service

Και κάντε μια επανεκκίνηση.

Δείτε ένα βίντεο:


Στο βίντεο αναφέρει πως να διορθώσετε το UNITY TWEAK TOOL.

sudo -H gedit /usr/lib/python3.4/site-packages/UnityTw­eakTool/section/system.py

Αλλάξτε τις παρακάτω γραμμές:

Γραμμή 182: 'schema' : 'org.gnome.desktop.peripherals.touch­pad',
Γραμμή 193: 'schema' : 'org.gnome.desktop.peripherals.touch­pad',
Γραμμή 205: 'schema' : 'org.gnome.desktop.peripherals.touch­pad',

Αποθηκεύστε, κλείστε το gedit και γράψτε στο τερματικό:

sudo -H gedit /usr/lib/python3.4/site-packages/UnityTw­eakTool/section/spaghetti/gsettings.py

Αλλάξτε την γραμμή:

Γραμμή 114 (στην έκδοση 15.10 είναι στην γραμμή 120): touch = gnome('desktop.peripherals.touchpad&­#39;)

Αποθηκεύστε το και κλείστε το. Το UnityTweakTool θα μπορεί να εκκινήσει χωρίς πρόβλημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.