Χρήση του Universal Disk Format ως σύστημα αρχείων στα USB

Όλοι γνωρίζουμε το FAT32 και NTFS από τα Windows. Τα περισσότερα USB είναι σε NTFS. Όμως μερικοί που δεν χρησιμοποιούν Windows, έχουν γυρίσει τα USB τους σε ext4. USB όχι μόνο τα μικρά αλλά και τους εξωτερικούς σκληρούς δίσκους.
Ποιο είναι το καλύτερο; Ποιο να χρησιμοποιήσω; Την απάντηση εδώ μπορεί να την δώσει ο καθένας για τον εαυτό του.
Αν είναι να χρησιμοποιήσεις το USB σου για να βλέπεις ταινίες στην τηλεόραση ή να μεταφέρεις και αρχεία μεταξύ Windows η λύση είναι προφανής. Αν όμως είναι να χρησιμοποιήσεις το USB σου ΜΟΝΟ στον υπολογιστή σου (ή σε υπολογιστές με Linux), τότε μπορείς να προτιμήσεις και το ext4.

Καλός ο πρόλογος, όμως τι γίνεται εάν μπλέκεται και το MAC OSX; Αντιμετώπισα το πρόβλημα αυτό. Η μια λύση είναι να γυρίσετε το USB σας σε hfs+ το οποίο θεωρητικά το αναγνωρίζει το Linux. Η άλλη λύση είναι να σετάρετε ένα SAMBA σε ένα υπολογιστή (μπορείτε και στο Raspberry Pi) και να βάζετε εκεί τα αρχεία από το MAC OSX και μετά να τα λαμβάνετε πχ από το Linux.
Τέλος η λύση να αγοράσετε ένα πρόγραμμα στο MAC OSX (νομίζω λέγεται Paragon) και να έχετε υποστήριξη σε NTFS και ext4.

Πρόσφατα δοκίμασα το UDF (Universal Disk Format) για το οποίο δεν χρειάζεστε να αλλάζετε δικαιώματα για να έχετε πρόσβαση, μπορείτε να διαχειριστείτε μεγάλα αρχεία αλλά και τόμους (2TB δίσκοι). Το μόνο, ίσως, αρνητικό του είναι ότι δεν μπορείτε να γράψετε σε windows πρίν την έκδοση Vista.

Καταρχήν εγκαταστήστε τα εργαλεία (εάν δεν είναι ήδη εγκατεστημένα).

sudo zypper in udftools

Στη συνέχεια βρείτε με ποιο χαρακτηριστικό γράμμα αναγνωρίζει το USB σας (πχ έστω sdb).
Μπορείτε να το βρείτε με την εντολή

cat /proc/partitions

Ακολουθεί η διαγραφή του πίνακα κατατμήσεων. Έστω ότι το USB βρίσκεται στο /dev/sdb:

sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdb bs=1M count=1

Τέλος διαμορφώστε το USB με το UDF.

sudo mkudffs --media-type=hd --utf8 --lvid=DriveLabel --vid=DriveLabel --fsid=DriveLabel /dev/sdb

Όπου DriveLabel αλλάξτε το με αυτό που θέλετε εσείς.
Εναλλακτικά μπορείτε να προσθέσετε -b 512 ώστε το μέγεθος των μπλοκ του συστήματος αρχείων να είναι το ίδίο με του USB.

Οδηγίες για MAC OSX μπορείτε να βρείτε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.