Εγκατάσταση AUR στο Arch Linux Raspberry Pi

Αφού κάνουμε εγκατάσταση του λειτουργικού όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα για το Raspberry 1 (Όνομα χρήστη alarm με κωδικό alarm. Όνομα διαχειριστή root με κωδικό root) ή το Raspberry 2 (ισχύει το ίδιο με τους κωδικούς), ορίζουμε μια στατική IP,

Επόμενη κίνηση είναι να προσθέσουμε το αποθετήριο της κοινότητας AUR.

Πρώτα εγκαταστήστε τα παρακάτω:
$ pacman -S wget fakeroot

στην συνέχεια εγκαταστήστε ως χρήστης
$ wget https://aur.archlinux.org/cgit/aur.git/snapshot/package-query.tar.gz
$ tar -xvzf package-query.tar.gz
$ cd package-query
$ makepkg -si

και τέλος εγκαταστήστε το yaourt:
$ wget https://aur.archlinux.org/cgit/aur.git/snapshot/yaourt.tar.gz
$ tar -xvzf yaourt.tar.gz
$ cd yaourt
$ makepkg -si

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.